Strategi og kultur

Alle taler om behovet for kontinurelig forandring men alt for ofte bliver det ved intentionen. Strategier formuleres og værdier trykkes  – men når der ikke tages højde for kulturen, er indsatsen spildt og kontraproduktiv!

 

Kulturproces

En virksomheds resultater har sit udgangspunkt i kulturen. At ”kultur spiser strategi til morgenmad” er almen kendt men hvordan griber man processen an, med at ændre og justere dele af virksomhedskulturen?

Vi har stor erfaring med kulturprocesser der tager udgangspunkt i medarbejderinddragelse for at skabe ejerskab hos den enkelte. Det er oftest mentalle forhindringer der blokerer for italesættelse af medarbejdernes grundliggende antagelser. Ingen kulturproces er endnu lykkes, uden inddragelse heraf. Gensidig feedback medarbejdere og afdelinger imellem er derfor første trin i den bevidste kulturændring.

Udvikling af virksomhedens strategi

Når man har travlt kan det være svært for virksomheder at have fokus på den lange bane.  Cashflow, budgetter og drift kræver al opmærksomhed mens strategien ofte ligger i et flot ringbind hos ledelsen.

Vi designer processen med at formulere og implementere en realistisk strategi der tager hensyn til virksomhedskulturen og udfordrer den hvis nødvendigt.

Vi sikrer, at der er medtænkt opbakning til strategiprocessens mål og hjælper med at formulere mission og vision der er handlingsorienteret og realiserbart.

Endelig faciliterer vi tydelige handlingsplaner der i sidste ende, skal lede virksomheden frem til at nå sine mål.

Kontakt Michael Juhl Fedders for at høre mere: Tlf. 27 22 22 70