Ledelse

Vi tror på, at god ledelse kan udvikles. Nogle har bedre forudsætninger end andre, men vi har oplevet og været inspiratorer til mange store personlige kvantespring.  Vi coacher og udfordrer individer, tilbyder lederforløb og kurser samt arbejder strategisk med ledelelsesteam.

Individuel ledelsesudvikling

Med udgangspunkt i dine kvalifikationer, erfaring og personlighed skræddersyer vi forløb som styrker din personlige gennemslagskraft og fokus som leder. Vi arbejder langsigtet og følger derfor din udvikling over en periode – med en kombination af workshops, coaching, “on the job training” samt mellemliggende opgaver. Vi fungerer også som sparringspartnere og rådgivere for en række kunder. Som leder har man brug for en fortrolig partner at diskutere svære emner og beslutninger med.

Ledelsesteam og udviklingsforløb

Ledelse handler om at skabe succes gennem og med andre. Inteam designer interne forløb for virksomhedens ledere, således strategien omsættes til den rette adfærd og handling. Det handler ikke kun om personlige kvaliteter, men også om hvordan tilliden, strukturen og samarbejdet er i ledelsesteamet. Vi er vedholdende og udfordrer teamet til at eksekvere på deres ledelsesintentioner.

 

Kontakt Niklas Örnfelt for at høre mere: Tlf. 27 22 22 71