DiSC profil: Få adgang til et af verdens mest anvendte og anerkendte personprofilværktøjer gennem Inteam

 

Vil du have styrket din forståelse af dine kollegers og kunders adfærd?

At forstå dine kollegers og kunders adfærd er essentielt, hvis du vil have et optimalt vilkår for samarbejde, servicering, salg, ledelse, og rekruttering.

Inteam har mere end 17 års teoretisk og praktisk erfaring med at arbejde med DiSC profiler i såvel private som offentlige organisationer. Derfor er vi valgt som autoriseret partner og udbyder af direkte profilsalg, kompetenceudvikling og certificeringer.

Her på siden får du svar på:

 • Hvad en DiSC profil er
 • Hvad du kan anvende en DiSC profil til
 • Hvad dit udbytte er
 • Hvordan du kan få adgang til at anvende en DiSC profil
 • Hvem der anvender profilen
 • Mere viden om DiSC

 


 

DiSC profil – kort fortalt

DiSC er verdens mest anvendte og validerede personprofilværktøj og bruges med succes verden over i både store og små virksomheder. DiSC hjælper med at målrette indsatser omkring virksomhedens ledelse, salg, samarbejde, teamudvikling og kommunikation. DiSC er let at forstå, implementere og handle på baggrund af, og derfor er udbyttet effektiv og umiddelbar!

DiSC er en enkel og let implementerbar model, som bygger på fire grundlæggende adfærdsstile, hhv. D, i, S og C.

 

 

Som mennesker er vi alle en blanding af disse fire adfærdsstile, hvoraf normalvis en til to af dem vil komme særligt til udtryk. Der findes ikke nogen perfekt DiSC stil, hvilket også adskiller DiSC fra mange andre personlighedsprofiler.

DiSC er altså et værktøj til at skærpe forståelsen af din egen og andres adfærd. Personprofilen er dansk valideret og er derfor holdt op imod en dansk normgruppe.

Her kan du se en kort (engelsksproget) introduktion til DiSC:

 


 

Anvendelsesområder for DiSC personprofil

DiSC personprofil er et værktøj, du kan anvende i mange forskellige sammenhænge i din organisation. Vi har erfaring med at anvende DiSC på alle nedenstående områder og herigennem skabe gode professionelle relationer og målbare resultater:

 

HR & interne trænere:

  • Selvforståelse – Profilen er præcis og giver en aha-oplevelse
  • Fokus på egne drivkræfter – Find ud af hvordan du motiveres, argumenterer og agerer
  • Personlig og arbejdsrelateret udvikling – Fokus på de områder du kan udvikle
  • Forståelse for andre menneskers drivkræfter – Forstå hvordan du motiverer andre

 

Service & salg:

  • Forstå kundens drivkræfter
  • Forstå dit samspil med kunden
  • Find de rigtige argumenter som matcher kundens motiver
  • Bliv bekendt med dine styrker i salgets- / servicens forskellige faser

 

Samarbejde:

  • Udnyt gruppens samlede drivkraft
  • Se dine egne drivkræfter i forhold til gruppen
  • Respekt for forskellige måder at håndtere arbejdsopgaver på
  • Redskaber til at kunne udtrykke egne ønsker og behov i forhold til arbejdsopgaver

 

Ledelse:

  • Bliv bekendt med dine egne drivkræfter og styrker som leder
  • Tilpas din lederstil i forhold til dine medarbejderes profiler
  • Få et overblik over dine medarbejderes ressourcer
  • Foregrib konflikter i teamet
  • Bliv en bedre leder

 

Rekruttering:

  • Afdæk dit profilbehov i din eksisterende medarbejdergruppe
  • Afdæk kandidatens adfærdsbehov
  • Skræddersy jobsamtalen

 


 

Udbyttet af DiSC

Den medarbejder, der får en DiSC Profil, vil opleve:

 • Indsigt i egne og andres adfærdsmønstre
 • Færre overspringshandlinger og bedre til at sætte personlige mål
 • Øget bevidsthed om egne og andres adfærd
 • En kvalificeret egenvurdering af personlige styrker og udfordringer
 • Øget forståelse og empati for andre mennesker
 • Forbedret kommunikation med andre mennesker

 

Den virksomhed, der arbejder med DiSC Profiler, vil opleve:

 • En fælles terminologi om adfærd og motivationsfaktorer, der medfører færre konflikter
 • Forbedret kommunikation og forståelse afdelingerne imellem
 • Bedre udnyttelse af organisationens menneskelige ressourcer
 • Kvalificeret ledelse med udgangspunkt i den enkelte medarbejders DiSC Profil
 • En mere eksplicit og defineret arbejdskultur
 • Højere effektivitet og mere arbejdsglæde

 


 

Sådan får du adgang til at anvende en DiSC profil

 

Direkte køb af profiler gennem Inteam som forhandler:

Hvis du eller en anden i din organisation er certificeret i DiSC profilen, så har I mulighed for at vælge os som jeres faste leverandør af profiler. Her får I adgang til jeres eget online system, hvor i løbende og nemt kan håndtere profilerne. Derudover yder vi fuld support og tilbyder udover DiSC, alle Wileys profiler til konkurrencedygtige priser.

Kontakt os, hvis du vil høre nærmere om mulighederne for at købe DiSC profiler gennem os!

 

DiSC certificering:

Hvis du ønsker at blive certificeret i DiSC personprofil, så kan vi tilbyde dette igennem åbne certificeringer. En sådan certificering kunne være velegnet for dig, der til dagligt arbejder med HR og udvikler dine kolleger indenfor salg, service, rekruttering, samarbejde eller ledelse. En certificering giver dig mulighed for selv at kunne introducere og undervise andre i DiSC profilen.

⇒  Kontakt oshvis du vil høre nærmere om mulighederne for at blive certificeret igennem os!

 

DiSC kompetenceudvikling:

Vi tilbyder en lang række forskellige skræddersyede kompetenceudviklingsforløb, som har til formål at anvende DiSC målrettet inden for et specifikt defineret område, eks. salg eller ledelse.

⇒  Kontakt oshvis du vil høre nærmere om mulighederne for at blive kompetenceudviklet igennem os!

 


 

Et udsnit af vores kunder som anvender DiSC profil:

     

 


 

Mere viden om DiSC

 

Dynamikken i DiSC:

Vi ved at adfærd kan ændres, tilpasses og er situationsspecifik.

Marstons model (som DiSC bygger på) er i tråd med denne viden. Fordi modellen er baseret på perception (opfattelse), giver det god mening at tale om at adfærden ændrer sig, når opfattelsen ændres og omvendt. Det dynamiske samspil mellem opfattelsen af sig selv og omgivelserne forklarer, hvorfor den enkelte kan have forskellig adfærd fra den ene situation til den anden. Forskellene viser en fleksibilitet i adfærden, baseret på personens opfattelse.

De, som udfylder en Person Profil på forskellige tidspunkter bør bemærke, at Person Profilen vil kunne vise forskelle i opfattelsen. Brugt på denne måde, bliver Person Profil Systemet et stærkt værktøj til at skabe en forståelse af sig selv i forskellige situationer og vil afspejle omstillingen til varierende omstændigheder.

Selv om adfærd kan ændre fra en situation til den næste, er der mange fællestræk i adfærden henover en række af situationer. Som tidligere beskrevet har adfærden sin rod i grundlæggende personlighedstræk.

Disse træk varierer kun lidt over tid og udgør basis for hvem personen er og hvad han/hun gør. Derfor kan vi forvente, at vi omstiller os og er fleksible for at imødekomme kravene i situationen, men vi kan ikke forvente, at vi bliver fuldstændig anderledes.

Person Profil Systemet afspejler både konsistensen og omstillingen i adfærden hos dem, som udfylder profilen.

 

Lidt mere om de fire grundlæggende adfærdsstile som DiSC bygger på:

 

Adfærdsstilen D = Dominans:

 • Personer med “Dominerende”-stilen elsker udfordringer. Nogen anser dem for at være hensynsløse og de er meget konkurrenceivrige. De har respekt for dem, der vinder, selv når de er oppe imod meget dårlige odds og de yder den bedste indsats, når de har autoritet og ansvar. De sætter deres mål højt og ønsker, at deres autoritet bliver accepteret og taget alvorligt

 

 • I sin omgang med andre mennesker er “D’et” normalt umiddelbar, direkte og ligefrem. De siger, hvad de mener og mener, hvad de siger. De kan være studse, endog sarkastiske, men bærer dog ikke nag. De farer meget nemt op og kommer nemt op at diskutere med kolleger. De tager det for givet, at andre ser op til dem, de kan godt lide at tage tëten og være i rampelyset

 

 • “D’et” er interesseret i det usædvanlige og farefulde. De er nysgerrige og har normalt mange forskellige interesser og parat til at prøve hvad som helst. De er initiativrige. På grund af deres mange interesser foretrækker de omgivelser, der hele tiden ændrer sig, men taber nemt interessen for en opgave, når den ikke længere har nogen udfordringer og ser så gerne, at andre gør arbejdet færdigt

 

Adfærdsstilen i = Indflydelse

 • Personer med “Indflydelses”-stilen er udadvendte, overtalende, selskabelige og normalt optimistiske. De ser som regel noget godt i enhver situation. De er hovedsageligt interesserede i mennesker, deres problemer og deres aktiviteter. De er villige til at hjælpe andre med deres opgaver og til at modtage hjælp til egne opgaver

 

 • “I-et” har tendens til at være overfladisk og kan skifte side i en diskussion uden, at der er tegn på, at han/hun er sin inkonsekvente holdning bevidst. De drager ofte forhastede konklusioner og handler på et følelsesmæssigt grundlag. “Indflydelses”-personen tager generelt beslutninger ud fra en overfladisk analyse af fakta og deres tillid til og accept af andre mennesker får dem til at fejlbedømme andres evner

 

 • Denne adfærdsstil arbejder normalt godt i omgivelser, hvor det er vigtigt, at man har stor indfølingsevne. Public relations og promotion er områder, hvor de naturligt føler sig hjemme. Da de ikke er meget for at ødelægge “den gode stemning”, kan de have svært ved at stille krav eller give objektiv feedback

 

Adfærdsstilen S = Stabilitet

 • Den “stabile”-adfærdsstil er normalt venlig, rolig og afslappet. De er tilbageholdene og beherskede. Da de meget sjældent farer op, kan de ofte gemme på ting, de er utilfredse med og bære nag mod andre. De kan godt lide at have et tæt forhold til en relativt begrænset gruppe af medarbejdere eller kolleger. “S-et” virker tilfreds og afslappet på andre. Tålmodighed og sindighed er det, som karakteriserer deres normale adfærd.

 

 • De er normalt meget “besidderglade” og knytter sig meget tæt til deres arbejdsgruppe, deres klub og især deres familie. De er meget bundet til deres familie og har det ikke godt med at være adskilt fra dem i længere tid ad gangen

 

 • Denne adfærdsstil fungerer godt som medlem af en gruppe og har meget let ved at koordinere sin indsats med andre. De udvikler hurtigt gode arbejdsvaner og er gode til rutinearbejde (dette betyder dog ikke nødvendigvis på et lavt niveau)

 

Adfærdsstilen C = Competence

 • Den “Competente”-adfærdsstil er normalt fredelig og tilpasser sig til situationen for at undgå fjendtlighed.  De er ydmyge,  stilfærdige og bestræber sig i meget høj grad på at gøre deres arbejde bedst muligt. Ved at udøve en stor grad af selvkritik forsøger de at undgå kritik fra omgivelserne. De er forsigtige og kan være lang tid om at tage væsentlige beslutninger, fordi de først skal undersøge al tilgængelig information. Dette kan være en kilde til irritation hos deres kolleger, som måske handler hurtigere

 

 • De har en god sans for “timing” og har en fin dømmekraft, når det drejer sig om at vælge den rigtige beslutning på det rigtige tidspunkt. Den “Competente” adfærdsstil er i stand til at forme sig selv efter det billede, som de ser forventes af dem. De vil gå ekstremt langt for at undgå en konflikt og træder meget sjældent nogen over tæerne

 

 • De bestræber sig på at leve et velordnet liv og er tilbøjelige til at følge den normale fremgangsmåde, det være sig normer eller retningslinjer, både på det personlige og det forretningsmæssige område. De kan godt lide at gå frem efter en forudbestemt plan, er præcise og opmærksomme på detaljer

Kontakt os

For at høre mere om DiSC