Danmarks Nationalbank

Redskaber til udviklingssamtaler

Danmarks Nationalbank ønskede i forbindelse med implementering af et nyt redskab til medarbejderudviklingssamtaler at understøtte og videreudvikle en feedback-kultur, hvor omdrejningspunktet var den konstruktive dialog mellem ledere og medarbejdere. Ønsket var, at dette skete både i de daglige dialoger og i forbindelse med medarbejderudviklingssamtalerne.

Fokus på at give og modtage feedback

Inteam blev hentet ind til at facilitere og implementere træning og værktøjer i processen, hvor feedbackkompetencer – både at give og modtage – har været centrale.

Kontakt Michael Juhl Fedders for at høre mere: Tlf. 70 20 23 70