Odense Zoo

Øget serviceniveau gennem det gode værtskab

Odense Zoo er en af Danmarks førende dyreparker og har i mange år beriget deres gæster med kvalitetsfyldte dyreoplevelser og spændende viden herom. Samme høje niveau ønskede de at give deres gæster, hvad angik den personlige service og derfor bad de Inteam om hjælp hertil. En stor del af de ansatte i Odense Zoo er deltidsmedarbejdere, som primært arbejder med forplejning, billetsalg og souvenirsalg. De ansatte er i den grad Odense Zoo´s ansigt udadtil – og dermed afgørende for hvilken serviceoplevelse gæster får. Det gælder såvel frontpersonalet som dyrepassere og øvrigt personel.

Skræddersyet service til kunden

Inteam satte fokus på de ansattes bevidsthed om eksekveringen af service og skabelsen af det gode værtskab. Igennem intensive workshops blev der arbejdet med kundetyper og om at skræddersy service til de forskellige kundetyper. Endvidere blev der arbejdet med den enkelte medarbejders serviceniveau og udvikling af dette.

Personalet fik også til opgave at opsøge gæsterne aktivt i parkens besøgstid og gå i dialog med dem omkring gæstens oplevelse af serviceniveauet i Odense Zoo – og hvilke ønsker de havde til forbedring af dette.

Resultatet af medarbejdernes kundeinterview blev analyseret og på baggrund af dette, blev der fastlagt nogle nye fokusområder for virksomhedens service.

Alle skal bidrage til at øge servicen

Medarbejderne er i stigende grad blevet mere bevidste omkring betydningen af den personlige service og det gode værtskab. De arbejder derfor mere bevidst med servicen i deres dagligdag – også selvom nogle (eks. dyrepasserne) ikke er ansat i en klassiske servicegiverrolle. Resultatet er en fælles forståelse for, at service er noget, alle skal bidrage med, for at gæsterne får den bedste oplevelse.

 

Kontakt Niklas Örnfelt for at høre mere: Tlf. 27 22 22 71